FLOWERBERRY – Norske tidligsorter i jordbær

Det norske forbruket av jordbær til konsum økte med ca. 70 % i perioden 2009 til 2018. Til tross for denne økningen har den norske jordbærproduksjonen holdt seg relativt stabil og selvforsyningsgraden ligger i dag på rundt 30 %.

No items found.

Oppsummering

Sist oppdatert/publisert
/
/
Prosjekteier
NJØS, Graminor og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Prosjektleder
Prosjektperiode
undefined

Oppsummering

Sist oppdatert
/
/
Prosjekteier
NJØS, Graminor og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Prosjektleder
Prosjektperiode
undefined
Bakgrunn for prosjektet

Omtrent halvparten av den årlige importen finner sted i perioden april til juni. Nye sorter som utvider høstesesongen, i kombinasjon med moderne teknologi og dyrkningsmetoder, kan øke markedsandelen av norske jordbær betydelig.

Prosjektet FLOWERBERRY skal danne grunnlaget for klima- og markedstilpassede norske tidligsorter i jordbær. Dette skal gjøres gjennom studier og seleksjon av et unikt plantemateriale, og deretter samarbeide med aktører i verdikjeden for å optimalisere videre arbeid til kommersielle sorter.

Det økonomiske potensialet for norske dyrkere, ved å utvide sesongen, er estimert til 300 millioner kroner per år.

Hovedmålet med FLOWERBERRY-prosjektet er derfor å utvikle ny kunnskap om den komplekse reguleringen av blomstring og bruke denne kunnskapen i utvikling av foredlingsmateriale med ideelle blomstringsegenskaper for norske forhold.

Hensikten er å gjøre norske sorter og derav den norske jordbærindustrien mer konkurransedyktig. Dette skal oppnås gjennom å studere fysiologien, genetikken og nedarvingen av ønskelige blomstringsegenskaper i både primitive og moderne populasjoner.

Resultatene fra Flowerberry vil bli implementert i Graminor sitt foredlingsprogram i jordbær, som utføres av Njøs Frukt- og bærsenter (NJØS).

Flowerberry er et samarbeidsprosjekt mellom NJØS, Graminor og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, Grofondet og de industrielle partnerne.

En industriell ph.d.-student, Kristina Alme Gardli, er tatt opp til ph.d.-programmet ved NMBU.

Grofondet ønsker lykke til med prosjektet

Prosjektmål

Utvikle ny kunnskap om den komplekse reguleringen av blomstring, og bruke denne kunnskapen i utvikling av foredlingsmateriale med ideelle blomstringsegenskaper for norske forhold.

Relevante prosjekter

Relevante nyheter