Forskere skal se på vaksine for isbergsalat

I Norge omsettes det isbergsalat for omtrent 400 millioner kroner i året. Om lag en tredjedel av dette er norskprodusert, og det er ikke uvanlig at 20-30 prosent av avlingene ødelegges av soppsykdommer. Grofondet gir nå 1,8 millioner kroner, fordelt over tre år, til forskning på miljøvennlig stimulering av immunsystemet i isbergsalat. Målet er å bekjempe soppangrep.

Oppsummering

Sist oppdatert/publisert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Tage Thorstensen, NIBIO
Prosjektperiode
2018 - 2020

Oppsummering

Sist oppdatert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Tage Thorstensen, NIBIO
Prosjektperiode
2018 - 2020
Bakgrunn for prosjektet

"Vi ser at mange av isbergsalatens skadegjørere har utviklet resistens mot plantevernmidler, eller har tilpasset seg forsvarssystemet i de resistente plantesortene. Det er derfor behov for nye, effektive og miljøvennlige metoder for å beskytte isbergsalat", sier prosjektleder Tage Thorstensen i Norsk Institutt for bioøkonomi, NIBIO. Med seg i prosjektet har han prosjektmedarbeider Paal Krokene fra NIBIO og salatprodusent Einar Kristen Aas fra Skallerød gård på Jeløya. Ved å teste ulike behandlinger håper de å finne en optimal kombinasjon for bekjempelse av soppangrep.

Aktivering av immunforsvaret

Skadedyr og sykdommer ødelegger 20-40 prosent av verdens plantebaserte matproduksjon, og for enkelte vekster er tapene enda større. For isbergsalat er det spesielt soppene storknolla råtesopp, salatbladskimmel og gråskimmel som er problematiske, og det er behov for nye, effektive og miljøvennlige alternativer til sprøyting med kjemikaler. Alle planter har et naturlig immunforsvar som varierer fra sort til sort, og som aktiveres når plantene utsettes for insektangrep eller soppinfeksjon. Ved å stimulere dette immunforsvaret ved hjelp av ufarlige stoffer, kan man beskytte plantene mot angrep senere i livet.

"Vi skal teste ulike metoder for å aktivere forsvar i isbergsalat. Lykkes prosjektet vil ikke bare produksjonskostnadene senkes og produksjonen økes, men vi tror også at stimulering av plantenes naturlige immunforsvar vil være en miljøvennlig og bærekraftig metode som kan overføres til andre vekster av grønnsaker, frukt og bær", sier Thorstensen.

Konkurransefortrinn

En vaksinert salat vil sannsynligvis kunne bli en merkevare som gir merverdi sammenliknet med konvensjonelt dyrkede planter. Grunnen til det er at den er dyrket på en mer miljøvennlig måte, med mindre bruk av plantevernmidler.

Foto: Kari Ørstad, NIBIO

Prosjektmål

Bekjempe soppangrep i isbergsalat ved hjelp av miljøvennlig stimulering av immunsystemet.

Relevante prosjekter

Relevante nyheter