Hvordan redusere svinnet fra frukt og grønt i butikk?

Årlig kastes det rundt 355 000 tonn spiselig mat i Norge. 17 prosent av dette kastes i dagligvarehandelen. Grofondet støtter et prosjekt som vil se på tiltak for å redusere svinnet innen frukt og grønt.

No items found.

Oppsummering

Sist oppdatert/publisert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Alexander Schjøll, Forbrukerforskningsinstituttet SIFO, Høgskolen i Oslo og Akershus
Prosjektperiode
2017 - 2018

Oppsummering

Sist oppdatert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Alexander Schjøll, Forbrukerforskningsinstituttet SIFO, Høgskolen i Oslo og Akershus
Prosjektperiode
2017 - 2018
Bakgrunn for prosjektet

I dette prosjektet vil SIFO utarbeide tiltak for reduksjon av svinn fra frukt og grønt i butikk. Denne varekategorien er den nest høyeste svinnkategorien i butikkene, hele fire prosent av frukt og grønt i butikkene kastes.

Utføring

Prosjektet vil bestå av to deler.

Del I vil være en kartleggingsfase: Gjennom litteraturstudier og 15–20 intervjuer med butikksjefer og innkjøpsansvarlige for frukt og grønt, vil aktuelle tiltak som allerede har blitt prøvd ut, eller andre tiltak man har tro på for å redusere svinnet av frukt og grønt i butikk, kartlegges. Denne delen av prosjektet vil presenteres som en kort rapport med en liste over tiltak. Rapporten vil presenteres for butikksjefer og andre relevante aktører i NorgesGruppen for å velge ut tiltak til eksperimentet i del II og utforming av disse.

I del II vil de mest lovende tiltakene fra del I prøves ut i noen utvalgte butikker i NorgesGruppen, trolig tre Kiwibutikker og tre Menybutikker. I tillegg vil et tilsvarende antall butikker fungere som kontroll der det ikke gjøres noe annet enn å observere salgsutviklingen. Salgsdata fra butikkene fås fra NorgesGruppen. På den måten er det mulig å se hvilke typer kunder som reager på de ulike tiltakene. Spesielt kan man se om dem som kjøper de fruktene og grønnsakene det er gjort endringer på, normalt kjøper denne type grønnsaker eller om man trekker til seg nye kundegrupper.

Når eksperimentet er avsluttet, vil data analyseres ved hjelp av ulike statistiske metoder.

Verdiskapings- og forbrukspotensial

Trolig kastes rundt 4 prosent av omsetningen for frukt og grønnsaker i norske dagligvarebutikker årlig. Dette er ikke bærekraftig, og hvis man klarer å redusere det, vil det gi gevinst. Matkasting er et stort problem, og for frukt og grønt kastes det spesielt mye. Dette prosjektet vil ikke øke forbruket av frukt, bær, grønt og potet. Imidlertid vil det bidra til at spiselige varer ikke kastes. Det vil bety økt inntjening for butikkene.

Foto: NorgesGruppen

Prosjektmål

Redusere svinnet av frukt og grønt i NorgesGruppens butikker.

Relevante prosjekter

Relevante nyheter