Jordbærløft for Nord-Norge

De siste fire, fem årene har Norsk Landbruksrådgivning (NLR) arbeidet aktivt for å snu den negative trenden i nordnorsk bærproduksjon.

Oppsummering

Sist oppdatert/publisert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Steve Saltermark, NLR Nordland
Prosjektperiode
2017 - 2019

Oppsummering

Sist oppdatert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Steve Saltermark, NLR Nordland
Prosjektperiode
2017 - 2019
Bakgrunn for prosjektet

De siste fire, fem årene har Norsk Landbruksrådgivning (NLR) arbeidet aktivt for å snu den negative trenden i nordnorsk bærproduksjon.

Etter flere studieturer til Sør-Norge og nye muligheter med bruk av produksjonsklare jordbærplanter, ser vi økt entusiasme både hos etablerte dyrkere og potensielt nye. Produksjonsklare planter er prøvd ut hos noen få produsenter med til dels meget gode resultater. I samarbeid med NIBIO Særheim pågår det et mindre forsøk på produksjon av produksjonsklare planter på Dønna og i Kvæfjord.

Formål

Å tilby best mulig kompetanse til en gruppe på 10-15 jordbærdyrkere fra Pasvik til Sør-Helgeland som ønsker å satse på ny produksjonsmetode i veksthus og tunnel. Dette skal gjøres ved å kjøpe kompetanse fra fagmiljø og rådgivere i Sør-Norge. Samtidig skal prosjektet bidra til å styrke kompetansen hos noen utvalgte personer hos NLR Nordland og hos NIBIO Holt, som vil ha førstelinjeansvaret for produsentene i sine områder.

Utføring

NIBIO og NLR skal organisere fagaktiviteter (møter, markdager, kurs, studieturer) med innkjøpt kompetanse fra sør. I tillegg til fellessamlinger skal deltakerne i prosjektet også få tilbud om direkte rådgiving gjennom gårdsbesøk fra fagspesialister fra sør. Fjernrådgiving pr telefon, e-post, skype vil også inngå i «pakken». Med store avstander i nord vil vi også prøve ut ulike IKT-løsninger som kan fungere i grupperådgiving og kurs.

Noe frilandsproduksjon vil nok også inngå i prosjektet, men hovedfokus vil være kompetanseheving innen dyrking av produksjonsklare planter i veksthus- og tunnel, på tabletop og i substrat. Sentrale emner vil være valg av sorter og plantetyper for Nord-Norge, gjødsling og vanning av jordbær i substrat, klimastyring, bærkvalitet, høsting og logistikk. Informasjon om aktuelle driftstekniske løsninger (tunneltyper, vekstmedier, containere, gjødselvanningsutstyr etc) vil inngå i prosjektet. NLR Nordland vil være prosjektansvarlig og koordinere samarbeidet mellom de ulike aktørene.

Verdiskapings- og forbrukspotensial

Avlingene på friland i nord er jevnt over lave, men nye produksjonsmetoder gir nye muligheter. Flere veksthus i nord står tomme eller vurderer aktivitetsnedtrapping. Veksthusene er velegnet til jordbærproduksjon. Nord-norske jordbær har store muligheter til å bli en “merkevare” med betydelig forbrukerinteresse. «Arktisk smak» grunnet lavere temperatur og mye lys er kjent fra mange nord-norske produkt.

Nå “importeres” alle bær som selges i butikk i nord fra Sør-Norge eller fra utlandet. Transporten medfører sterkt redusert kvalitet. Nærhet mellom produsent og forbruker er et kjent fortrinn for å sikre kvalitet helt fram til forbruker. Forbrukerne viser at de har høy betalingsvilje der de er sikret god og trygg kvalitet.

Foto: Bama

Prosjektmål

Tilby best mulig kompetanse til en gruppe på 10-15 jordbærdyrkere fra Pasvik til Sør-Helgeland som ønsker å satse på ny produksjonsmetode i veksthus og tunnel, samt styrke kompetansen hos utvalgte personer hos NLR Nordland og hos NIBIO Holt.

Relevante prosjekter

Relevante nyheter