Kjølelagring av hagebruksvekster

Kvalitet og holdbarhet for norskproduserte hagebruksvekster er en stor utfordring dersom norskproduserte bær og grønnsaker skal ta en større del av markedet.

No items found.

Oppsummering

Sist oppdatert/publisert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag
Prosjektperiode
2017 - 2018

Oppsummering

Sist oppdatert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag
Prosjektperiode
2017 - 2018
Bakgrunn for prosjektet

Norsk Landbruksrådgivning (NLR) Trøndelag har, etter produsentinitiativ, inngått samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Kvithamar, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og grossistleddet, for å utvikle bedre teknikk for kjølelagring.

Utføring

Kunnskap om design av klimasystem og luftsirkulasjon i lager er mangelfulle. For å øke kunnskapen innen området, er det behov for å teste ut ny kjøleteknikk, etablere enkle verktøy for beregning av energisystem, og beskrive bygging og drifting ut fra behovet til produktet. I tillegg skal det legges vekt på å utvikle kunnskap om hvordan slike systemer bør styres og reguleres.

Institutt for Energi- og prosessteknikk ved NTNU har lang erfaring med teoretiske og praktiske tilnærminger for ulike problemstillinger som ligger nært opp mot dette tema. Instituttet kan bidra med teoretiske beregninger av energisystemer, design av varmeveksler, samt gjennomføre Computational Fluid Dynamics (CFD) beregninger og målinger av luftstrømmer i lager. Instituttet har også måleutstyr til måling av de ulike parametere som trengs for slike analyser. Beregningsprogrammene kan også gjøre dynamiske simuleringer, som kan brukes til etablering av styrings- og kontrollsystem.

Verdiskapings- og forbrukspotensial

Omsetting av mange norskproduserte grønnsaker følger vekstsesongen. For noen, blant annet stangselleri, blir denne forlenget med kjølelagring. Men lagringskvaliteten har utfordringer. Ved å forbedre lagringskvaliteten av stangselleri, ville dette også gagne andre produkter som kinakål, vårløk, fennikel, blomkål og hjertesalat.

Basert på statistikk fra GrøntProdusentenes Samarbeidsråd blir det solgt 988 000 norsk stangselleri fra uke 27–50, til en salgsverdi på 12,2 millioner kroner. Uke 51 og 52 er store salgsuker, og i tillegg er det mulig å forlenge norsksalget ut februar. Det alene gir et økt volum på ca. 250 000 stykker, verdi ca. 3 millioner kroner. Bedre lagringskvalitet vil derfor både erstatte import og sannsynligvis øke totalvolumet. Til sammen blir det en betydelig verdiskaping når en summerer opp for alle kulturer som har forbedringspotensiale.

Foto: Bama

Prosjektmål

Finne best mulig utgangspunkt for kjølelagring av stangselleri, ved hjelp av sortsprøving, gjødslingsforsøk og rådgiving . I tillegg er det planlagt å undersøke lagringsevne til hjertesalat og vårløk i kjøleceller.

Relevante prosjekter

Relevante nyheter