Klimaplommer i tunnel

Det er plantet mer enn 250 dekar plommer de siste 10 årene i Midt-Telemark uten at avlingene har økt som forventet. En viktig årsak til sviktende avlinger er klimaendringer og utfordringer knyttet til dette. Grofondet støtter et prosjekt som skal avdekke effekten av plasttunneler over plommetrær.

No items found.

Oppsummering

Sist oppdatert/publisert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Jan Meland, Midt-Telemark Landbrukskontor
Prosjektperiode
2018 - 2020

Oppsummering

Sist oppdatert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Jan Meland, Midt-Telemark Landbrukskontor
Prosjektperiode
2018 - 2020
Bakgrunn for prosjektet

I Midt-Telemark, som har et typisk innlandsklima, har frost rundt blomstring blitt et nærmest årlig fenomen. Over flere år har dette gitt redusert fruktsetting og kvalitetsproblem i form av korkdannelse og oppsprekking av skallet på plommene. Fuktigere vekstsesonger har på sin side ført til større problem med råtesopper og redusert kvalitet på grunn av oppsprekking av fruktene under modningsprosessen på trærne.

Utføring

Planen er å etablere 3 plasttunneler á 50 meter over 10 år gamle felt med plommesortene Avalon, Jubileum og Reeves og sammenligne resultatene fra udekkede felt. Dekking av etablerte felt vil gi raske resultater og kan i løpet av 3 avlingsår gi svar på om tunnelproduksjon av plommer er lønnsomt.

Snittavlingene av plommer ligger rett over 250 kg/dekar. Det bør være realistisk å oppnå avlinger på 1500 kg/dekar i moderne tettplantinger av plommer.

Tunnelproduksjon av søtkirsebær har vist praktiske, gode resultater. Blant leverandører til Telefrukt som har gått fra 3-strengs dekkesystem med plast til tunnelproduksjon av søtkirsebær, økte avlingene fra 593 kg/dekar til over 1100 kg/dekar. Dette skkjedde samtidig som den ytre fruktkvaliteten i form av fruktstørrelse, modningsgrad, sprekking og råteforekomst hadde endret seg til det positive.

Tallene indikerer at tunnelproduksjon kan gi større og mer årssikre avlinger også av plommer. Med andre ord, gjøre plommeproduksjonen mer robust, forutsigbar og økonomisk interessant for både produsenter, markedsaktører og forbrukere. Tunnelproduksjon vil også kunne fremskynde modningen av plommer, og på den måten forlenge norsk plommesesong. Videre vil plasttunnelene hindre regn både på trærne og på bakken. Dette vil lette innhøstingsarbeidet og gjøre at høstingen kunne skje til et mer optimalt modningstidspunkt uten at plommeskallet sprekker eller løser seg opp og vil implisitt gi bedre lagringsevne på plommene.

Verdiskapings- og forbrukspotensial

Målet med prosjektet “Klimaplommer” er å vise at det er mulig å øke avlingene av kvalitetsplommer med 50 prosent innen 2020 ved å ta i bruk plasttunneler i plommeproduksjonen. Kombinasjonen av tunneler, optimalt stell gjennom vekstsesongen, høsting til rett tid i flere omganger, umiddelbar nedkjøling etter høsting til 4-6°C og rask distribusjon, er viktig for produktkvaliteten, og vil være viktige grep for å øke verdiskapingen i norsk plommeproduksjon. Norske kvalitetsplommer har stor konkurransekraft. Tiltak som kan bedre økonomien, ville legge til rette for rekruttering, og bidra til utvikling av en bærekraftig produksjon med stor grad av matvaresikkerhet.

Ved å ta i bruk tunneler i plommeproduksjonen, kan man sikre mer årvisse avlinger av kvalitetsfrukt og øke omsetningsverdien av plommer med 60 prosent innen 2020. Heving av avlingen med 50 prosent, og fokus på kvalitetsplommer, vil gi forbrukerne større tilgang på smakfulle, norskproduserte plommer, og med det bidra til større forbruk.

Scenario: 500 dekar med tunnelproduksjon av plommer på landsplan ville øke omsetningsverdien i plommeproduksjonen med 3,9 millioner kroner per år.

Foto: Bama

Prosjektmål

Undersøke effekten av dekking av plasttunneler over etablerte plommefelt.

Relevante prosjekter

Relevante nyheter