Kompetanseheving fra produksjon i østen til norske forhold

Om lag 70 prosent av alle grønnsakene norske forbrukere spiser, er importert fra utlandet. Kan Norge bli mer selvforsynt?

Oppsummering

Sist oppdatert/publisert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Siv-Lene Gangenes Skar, NIBIO Landvik
Prosjektperiode
2018

Oppsummering

Sist oppdatert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Siv-Lene Gangenes Skar, NIBIO Landvik
Prosjektperiode
2018
Bakgrunn for prosjektet

Grønnsaksproduksjon er inne i en spennende tid der innovative løsninger og teknologi tar over mye av det tradisjonelle arbeidet. Hvilke grønnsaker dyrkes gjennom hele året i andre land? Hvordan dyrkes grønnsaker i andre land? Hvilke utenlandske grønnsakssorter kan trives i Norge? Finnes gode, robuste grønnsakstyper som kan egne seg for en skuldersesong under norske klimaforhold, og gi friske grønnsaker frem til desember?

Utføring

I samarbeid med referansegruppen fra verdikjeden skal tre internasjonale produksjonssteder besøkes. Stedene bør minne om norske forhold, med et fuktig kontinentalklima med mye snø om vinteren. På blant annet Hokkaido-halvøya i Japan dyrkes flere grønnsakstyper som er interessante for norsk produksjon, og som kan gi helårsproduksjon av råvarer som ellers må importeres. Det vil dokumenteres og innhentes kunnskap om produksjon av ønskede grønnsakprodukter internasjonalt, innen agronomi og sortsvalg.

Deretter etableres demofelt for verdikjedene og aktuelle produsenter med utvalgte lovende frilandsgrønnsaker for å utvide ferske sesongvarer, og demofelt for verdikjedene og aktuelle produsenter med utvalgte lovende helårsgrønnsaker, produsert under kunstig lys.

Informasjon om grønnsaker produsert på tradisjonelle måter (jord, friland, veksthus, steinull, etc.) og innovative nye metoder (vannbasseng, matter, nye vekstmedier, etasjer, vertikal, fabrikker, LED, etc.) vil bli sammenfattet, og innovative produksjonsmetoder for fremtidens norske grønnsaker vil bli vurdert.

Verdiskapings- og forbrukspotensial

Markedet for vintergrønnsaker er anslått til å være seks måneder, fra oktober til mars. Årlig import på grossistnivå er om lag 35 prosent. Salater og urter selges gjennom hele året, produsert i veksthus eller på friland, og Norge importerer her cirka 20 prosent. Grøntmarkedet er i vekst, og målet er å øke andelen norskproduserte råvarer ytterligere. Nye grønnsaksslag kan gi nyhøstet grønnsaker frem til desember, og muliggjør lagervare frem til vårens grønnsaker kommer til butikkene. Prosjektet forventes å kunne finne nye og gode produkter som vil kunne gi et verdifullt mangfold til utvalgte av frukt og grønt. Det forventes en årlig økning i verdiskapning på 2,5 prosent, til en verdi av 20 millioner kroner.

Foto: Alvhild Hedstein

Prosjektmål

Lære om fremtidens grønnsaksproduksjoner, som er egnet for å gi Norge større andel i forhold til import og styrke selvforsyningsgraden.

Relevante prosjekter

Relevante nyheter