Målselvnepe og kvalitetsfeil i frøavlsmaterialet

Målselvnepe er en gammel landsort utviklet gjennom over 150 års dyrking i Troms, selektert for sirkelrunde, gule neper med innhulet rotfeste og god frisk smak.

Oppsummering

Sist oppdatert/publisert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Jørgen A. B. Mølmann, NIBIO Holt
Prosjektperiode
2017, 1-årig prosjekt

Oppsummering

Sist oppdatert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Jørgen A. B. Mølmann, NIBIO Holt
Prosjektperiode
2017, 1-årig prosjekt
Bakgrunn for prosjektet

Målselvnepe er en gammel landsort utviklet gjennom over 150 års dyrking i Troms, selektert for sirkelrunde, gule neper med innhulet rotfeste og god frisk smak.Fersk Målselvnepe er kjent regionalt som en delikatesse. Som landsort er den imidlertid mer utsatt for variasjon i kvalitet enn moderne hybridsorter. Dette resulterer i kvalitetsfeil hos en andel neper, som får grønnfarget skall og/eller bitter smak i selve roten. Utsorteringen av neper på grunn av grønnfarging og bitter smak er til hinder for økt satsing på Målselvnepe både regionalt og på landsbasis.

Utføring

Variasjon i ulike årganger med frø skal undersøkes i feltforsøk sommeren 2017, i samarbeid med Tromspotet AS og dyrkere tilknyttet produsentorganisasjonen Ottar. Det vil også bli undersøkt om bruk av duk og gjødsling påvirker kvaliteten. Bruk av duk øker veksttemperaturen og reduserer lysstyrken. Effekten av lys og temperatur på kvaliteten vil derfor bli undersøkt i Biologisk klimalaboratorium på Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Holt for utvalgte årganger.

Gradert utvikling av grønnfarge i skall og tørrstoffinnhold vil bli målt i nepene, og undersøkelser av smaksrelaterte innholdsstoffer (bitterstoffer: progoitrin og sinigrin, og løselige sukker: glukose, fruktose og sukrose) vil bli kvantifisert i samarbeid med Universitetet i Tromsø (UiT). Smaksopplevelsen langs aksen mellom søthet og bitterhet er avhengig av både sukker- og glukosinolat-konsentrasjoner. Den relative innflytelse av genetisk variasjon og vekstfaktorer på smak og farge vil dermed måles.

Prosjektets data vil kunne bidra til utvikling av mer presise metoder for sortering av god smakskvalitet basert på farge og tørrstoffprosent. Det vil også gi et vurderingsgrunnlag for mulige tiltak under dyrking, og om det er behov for oppfølging på frøavlsiden av genetiske spørsmål og ny sortsforedling.

Verdiskapings- og forbrukspotensial

Verdiskapningen i dag basert på en regional produksjon på 80 tonn Målselvnepe er på rundt 1,5 mill. kr. I fremtiden anslås det at leveranse til markedet i Nord-Norge kan økes til 100 tonn og salg av opptil 200 tonn i resten av Norge. Dette vil gi en verdiskapning på fersk Målselvnepe til 5,6 mill. kr. basert på salg av rå neper. I tillegg vil den regionale produksjonsøkningen og merkevarebygging rundt spesialproduktet Målselvnepe fra Nord-Norge kunne gi enda høyere verdiskapning i fremtiden.

Foto: Bama

Prosjektmål

Kartlegge om kvalitetsfeil har genetiske eller dyrkingstekniske årsaker, eller en kombinasjon av disse. Samt å identifisere tiltak for å sikre homogenitet i frøavl og dyrking av Målselvnepe.

Relevante prosjekter

Relevante nyheter