Mer norsk løk

Prosjektet skal gjennom studier av produksjons-, lagrings- og pakkefaktorer se hva som påvirker løkens kvalitet. Det vil særlig fokuseres på ulike vekstavslustningsmetoder, ulike dyrking- og lagringsstrategier til løk i et endret norsk klima.

No items found.

Oppsummering

Sist oppdatert/publisert
/
/
Prosjekteier
Larvik Løk
Prosjektleder
Pia Heltoft, NIBIO
Prosjektperiode
2021-2025

Oppsummering

Sist oppdatert
/
/
Prosjekteier
Larvik Løk
Prosjektleder
Pia Heltoft, NIBIO
Prosjektperiode
2021-2025
Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet skal gjennom studier av produksjons-, lagrings og pakkefaktorer se hva som påvirker løkens kvalitet. Det vil spesielt bli sett på ulike vekstavslustningsmetoder, ulike dyrking- og lagringsstrategier til løk i et endret norsk klima.

Økt kvalitet og reduksjon av svinn

"Økt kvalitet og reduksjon av svinn er hovedmålsetningen for dette prosjektet. Målet er at prosjektet skal gi økt nasjonal verdiskapning i norsk løkproduksjon gjennom redusert svinn fra råvarelager, bedre produktkvalitet og nye fremtidsrettede og markedstilpassede løkprodukter på markedet", sier prosjektleder Pia Heltoft.

Løken skal følges gjennom dyrking, lagring og pakking

Det vil bli gjort en kartlegging hos et utvalg av norske løkprodusenter hvor løken følges gjennom dyrking, lagring til pakking. Kartleggingen skal peke på flaskehalser knyttet til kvalitet i løk og føre til tiltak som kan gjøres hos produsentene for å øke kvaliteten på løken. I tillegg skal forbrukerpreferanser avdekkes gjennom forbrukerundersøkelser hvor man ser på barrierer og muligheter og forbrukerpreferanser knyttet til forbruk av løk. Eventuelle nye løktyper og -sorter vil bli testdyrket og lagret under norske klimaforhold i regi av NLR, NIBIO og Norgro.

Bedriften som står bak prosjektet er Larvik Løk. De er en sentral aktør i løkindustrien og pakker årlig 8800 tonn løk. I tillegg deltar Mjøsgrønt, Frostaløk, BAMA, Gartnerhallen, produsenter, NLR, Norgro og NIBIO i prosjektet.

Prosjektmål

Økt kvalitet og reduksjon av svinn er hovedmålsetningen for dette prosjektet.

Relevante prosjekter

Relevante nyheter