Norske søtpoteter i butikken?

I løpet av de siste årene har bruken av søtpotet økt fra noen få tonn per år til en import på 4 000 tonn i året. Grofondet støtter et prosjekt som skal se på muligheten for å dyrke søtpotet i Norge.

Oppsummering

Sist oppdatert/publisert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Erling Stubhaug, NIBIO Landvik
Prosjektperiode
2017 - 2020

Oppsummering

Sist oppdatert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Erling Stubhaug, NIBIO Landvik
Prosjektperiode
2017 - 2020
Bakgrunn for prosjektet

Søtpotet (Ipomoea batatas) regnes som en rotgrønnsak på lik linje med jordskokk, og har derfor et bredere bruksområde enn potet (Solanum tuberosum). Søtpotet på det norske markedet importeres i hovedsak fra USA.

Utføring

I 2015 og 2016 ble det foretatt prøvedyrking hos Bjertnæs & Hoel AS basert på importerte småplanter av søtpotet. Også ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ble det foretatt prøvedyrking i 2016 og de mener det er gode forutsetninger for dyrking av søtpotet i Norden.Det helt grunnleggende er å framskaffe plantemateriale/knoller av de sortene som er best tilpasset dyrking i temperert klima. Dette gjøres ved å kontakte forskningsmiljøer i blant annet Canada og USA, som har gjort erfaringer med dyrking på «nordgrensen».

Det er viktig å kunne lage friskt og godt plantemateriale for videre dyrking. En søker kunnskap om dette hos andre forsknings-, utviklings- og dyrkningsmiljøer og ved studieturer. Da det ikke vil være hverken miljømessig eller økonomisk bærekraftig å være avhengig av import av småplanter/knoller til en forventet norsk produksjon, må det gjennomføres forsøks- og utviklingsarbeid for rasjonell oppformering av friskt plantemateriale. I praksis betyr dette at det dyrkes "cuttings" (planteskudd) fra knoller av ulike sorter i veksthus, for så å stikke disse i plantebrett, eventuelt rett i jord.

For å komme raskt i gang vil det bli importert planter for gjennomføring av feltforsøk og noe «praktisk dyrking» allerede i 2017. Dyrkingsfaktorer som ikke inngår i feltforsøk i 2017, slikt som gjødsling, vanning og ugrasrenhold, vil vi optimalisere i henhold til dyrkingspraksis i andre land. Arbeidet med framskaffelse av frisk plantemateriale og riktige sorter vil i hovedsak foregå ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Landvik. Utvikling av teknikker for oppformering vil også foregå hos Bjertnæs & Hoel AS.

Verdiskapings- og forbrukspotensialet

Det bør være realistisk å anslå at 20 prosent av framtidig forbruk blir fra norsk produksjon. Ut fra dagens forbruk betyr dette cirka 1000 tonn i året. Når søtpotet i dag betales med 13 kroner per kilo, innebærer det et verdiskapningspotensial på 13 millioner per år.

Foto NIBIO

Prosjektmål

Undersøke mulighetene for dyrking av søtpotet i Norge, og å etablere en økonomisk bærekraftig produksjon, inkludert produksjon av friskt settemateriale.

Relevante prosjekter

Relevante nyheter