Norskprodusert søt løk?

Et kompetansehevingsprosjekt skal prøve å kartlegge løkvarianter som kan inspirere til økt forbruk av løk og støtte opp under folkehelsen. Grofondet støtter prosjektet med 125 000 kroner.

Oppsummering

Sist oppdatert/publisert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Per Odd Gjestvang, Vang Gård
Prosjektperiode
2018/2019

Oppsummering

Sist oppdatert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Per Odd Gjestvang, Vang Gård
Prosjektperiode
2018/2019
Bakgrunn for prosjektet

"Bedre kunnskap om sammenhengen mellom produksjonsfaktorer og smak på løk kan by på muligheter for produktutvikling og økt forbruk av løk. Spesielt blant barn og unge ligger det et stort potensial for økt forbruk med en mildere løk som ikke oppleves så sterk", sier prosjektleder Per Odd Gjestvang ved Vang Gård.

Med seg i prosjektet har han Ingunn Vågen fra NIBIO, Arne Gillund fra Norgo og Bjørn Willy Bø fra BAMA.

Økt verdiskaping og forbruk

Prosjektet skal samordne nasjonal og internasjonal kompetanse på sammenhengen mellom produksjonsfaktorer og smak på løk. Økt kompetanse på feltet skal kunne bidra til å øke forbruket av løk på flere måter. Produktutvikling med basis i forbrukerpreferanser for et godt kjent produkt, kan gi muligheter for rask vekst og flere løkvarianter. Spesielt blant barn og unge er det muligheter for økt forbruk med en midlere løk fordi den ikke oppleves som så sterk.

På bakgrunn av resultatene skal det planlegges produksjon og produktutvikling sammen med Bama sommeren 2019.

Foto: Vang Gård

Prosjektmål

Øke verdiskapningen i salg av løk fra Vang Gård innen 2020, som igjen gir grunnlag for ytterligere verdiskaping i verdikjeden frem til forbruker.

Relevante prosjekter

Relevante nyheter