PolliVest: økt bruk av bier til pollinering

Økt bruk av bier til pollinering av frukt vil kunne øke produksjonen av norske epler, pærer og plommer, samtidig som det gir honning.

No items found.

Oppsummering

Sist oppdatert/publisert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Oliver Prøven
Prosjektperiode
2017 - 2019

Oppsummering

Sist oppdatert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Oliver Prøven
Prosjektperiode
2017 - 2019
Bakgrunn for prosjektet

Begge fylkene har stor frukt- og bærproduksjon med til sammen 13 120 dekar i 2015 , men samtidig er det få bikuber (Kilde: Landbruksdirektoratet). Av de totalt 2 600 kubene brukes trolig rundt 500 kuber til pollinering i frukt og bær. Behovet er 0,5 bikuber pr dekar frukt og bær i snitt, men 1 kube kan pollinere flere fruktarter med ulik blomstringstid. Totalbehovet vil derfor trolig ligge mellom 3 000-5 000 kuber.

Vi forventer at minst 90 prosent av frukt- og bærdyrkerne i de to fylkene tar i bruk honningbier til pollinering av frukt og bær. Under 50 prosent av epledyrkerne og plommedyrkerne bruker honningbier i dag, i morelldyrking bruker ca. 80 prosent honningbier (tall fra Hardanger Fjordfrukt). Innen bringebær bruker omtrent alle honningbier når de dyrker i tunnel, men langt færre på friland. Vi forventer 15 prosent avlingsøkning i epler, pærer og plommer.

Verdiskapings- og forbrukspotensial

Økt bruk av bier til pollinering i de to Vestlandsfylkene vil kunne gi betydelig verdiskaping i flere ledd. Data fra Hardanger Fjordfrukt viste at de som brukte bikuber oppnådde en meravling på frukt i på 31,7 prosent i gjennomsnitt av tre år (2014-2016). Under 50 prosent av produsentene benyttet bikuber i 2016. 15 prosent avlingsøkning i frukt på de tre mottakene i de to fylkene utgjør ca. 10 millioner kroner årlig.

Prosjektmål

Øke bruken av honningbier til pollinering i frukt- og bærdyrkingen i Hordaland og Sogn og Fjordane, og gjennom det øke avlingen av epler, pærer og plommer, i tillegg til å øke volum av honning fra disse to fylkene.

Relevante prosjekter

Relevante nyheter