Presisjonssprøyting av grønnsaker

Adigo AS har utviklet en ugressrobot (Asterix) som kan brukes til å skyte enkeltdråper med plantevernmidler på individuelle ugressblader i grønnsakskulturer. Ved å unngå å sprøyte på nytteplanten og bakken, kan Asterix redusere bruk av plantevernmidler med 95 prosent.

No items found.

Oppsummering

Sist oppdatert/publisert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Anders Brevik, Adigo AS
Prosjektperiode
2018 - 2019

Oppsummering

Sist oppdatert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Anders Brevik, Adigo AS
Prosjektperiode
2018 - 2019
Bakgrunn for prosjektet

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har utført forsøk som viser at den verdensledende roboten med et patentert, ultra-presist dysesystem har stort potensial for håndtering av ugress i grønnsaker. Videre kan plantevernmidler som ikke er kompatible med en bestemt avling brukes, ettersom nytteplanten ikke blir truffet. Asterix kan også bruke nye, miljøvennlige ugressmidler som eddik eller urea for å brenne ugress kjemisk . Teknologien representerer et paradigmeskifte, som potensielt muliggjør bruk selv i økologisk landbruk.

Formål

Adigo har til nå fokusert på gulrøtter og kålrot. Nå vil teknologien utvikles, testes og tilpasses til å håndtere ugress i flere typer rotvekster med tilhørende ugressproblemer.

Utføring

For at roboten skal fungere optimalt må det samles inn data (bilder) av kulturene gjennom sesongen. Disse bildene er helt nødvendige for å systemtilpasse robotens algoritmer for å kjenne igjen plantene. Det må også undersøkes og bestemmes hvilke plantevernmidler som vil passe best til de aktuelle kulturene. NLR og NIBIO vil bistå med dette arbeidet. Deretter vil det gjøres tester for å sannsynliggjøre effekten og skissere en praksis i samarbeid med produsent Roy Hasle. I 2019 sesongen planlegges en større test hvor roboten integreres mer i driften og hvor man måler effekt ved bruk av metoden. Dette vil bli gjort både ved å observere/telle planter, og ved å måle avlingen ved innhøsting.

Det er også viktig å dokumentere det økonomiske aspektet for bonden slik at man ser verdien av å bytte praksis. Det vil bli beskrevet hvordan man integrere bruk av sprøyterobot. Det er forventet at prosjektet vil ha resultater som viser at man kan bruke 95 prosent mindre ugressmiddel sammenlignet med konvensjonell sprøyting, samtidig som avlingen blir større fordi man ikke eksponerer plantene for ugressmiddel. I alle tester vil NIBIO og NLR bli koblet inn for å være sikre på at resultatene blir vurdert av en uavhengig part.

Verdisskapings - og forbrukspotensial

Grønnsaksbønder har vesentlige kostnader knyttet til håndtering av ugress. Gjennom dette prosjektet vil verdiskapingspotensialet ved å bruke ugressroboten Asterix vises. Målet er at bønder som kjøper teknologien skal ha en tilbakebetalingstid på 2 år. Dette i form av redusert bruk av plantevernmidler og færre arbeidstimer. I tillegg er det en hypotese at man får økt avling, fordi man ikke sprøyter nytteplanten, og redusert jordkompresjon fordi utstyret er lett. På toppen av dette kommer inntekter knyttet til økt avling samtidig som miljøbelastningen vil bli drastisk redusert

Generelt ønsker forbrukeren smakfulle grønnsaker, uten plantevernmidler samtidig som de fremstår delikat, til lavest mulig pris og helst norske produkter. Det er også en del bønder som har skiftet til kornproduksjon pga mye arbeid med ugress i grønnsaker. Ved å introdusere nye metoder kan det bli interessant for disse å gjenoppta grønnsaksproduksjon som vil bidra til mer norske grønnsaker på middagsbordet.

Foto: Anders Brevik

Prosjektmål

Utvikle, teste og tilpasse teknologioen til Adigo til å håndtere ugress i flere typer rotvekster, enn gulrøtter og kålrot, med tilhørende ugressproblemer.

Relevante prosjekter

Relevante nyheter