Redusere ugress og forbedre jordkvalitet ved bruk av falsk såbedd og fangvekster

Regulering av ugress utgjør en stor utfordring og kostnad i radkulturer. Samtidig er det et ønske om redusert bruk av kjemiske midler i forbindelse med bekjemping av ugress. Det er derfor behov for flere og varierte verktøy til regulering av ugress i radkulturer.

Oppsummering

Sist oppdatert/publisert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Mette Goul Thomsen, NIBIO
Prosjektperiode
3-årig

Oppsummering

Sist oppdatert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Mette Goul Thomsen, NIBIO
Prosjektperiode
3-årig
Bakgrunn for prosjektet

Undersøkelser med bruk av flere og nye metoder for falsk såbedd i gulrot har de siste årene vist gode resultater. Det er funnet både reduksjon av ugras og betydelige besparelser i tidsbruk til håndluking. Potensialet ser lovende ut og metoder for falsk såbedd skal i dette prosjektet undersøkes i flere kulturer.

Flere undersøkelser har vist at bruk av fangvekster kan redusere ugras og erosjon, øke karboninnholdet i jorden, øke jordens buffer kapasitet mot tørke/mye nedbør og løsne jorden etter pakking samtidig som det øker plante- og insektdiversiteten på produksjonsarealene.

Prosjektet skal blant annet teste ut metoder og utstyr for bruk av falsk såbedd i gulrot og kål, samt undersøke etableringsevne av fangvekster etter ulike forkulturer.

Prosjektet er 3-årig, og Grofondet har tildelt 1.445.000 kroner til prosjektet.

Prosjektmål

Redusere ugras og øke bærekraft i norsk grønsaksdyrking ved å undersøkelser og bruk av falsk såbedd og fangvekster.

Relevante prosjekter

Relevante nyheter