Bedre kvalitet i norsk gulrot

Prosjektet har identifisert årsaker og tiltak for å redusere tap i norsk gulrotproduksjon som følge av tuppråte.

Oppsummering

Sist oppdatert/publisert
/
/
Prosjekteier
NIBIO Ås
Prosjektleder
Belachew Asalf Tadesse
Prosjektperiode
undefined

Oppsummering

Sist oppdatert
/
/
Prosjekteier
NIBIO Ås
Prosjektleder
Belachew Asalf Tadesse
Prosjektperiode
undefined
Bakgrunn for prosjektet


– Vi trenger mer kunnskap om årsakene til tuppråte. Det er underdekning av norsk gulrot på markedet, og de siste årene har tuppråte vært årsak til en stor andel vraket vare, Forsker og prosjektleder i NIBIO, Belachew Asalf Tadesse.


Prosjektet vil legge grunnlag for tiltak i felt og på lager som kan redusere svinnet og øke lønnsomheten i norsk gulrotproduksjon.

Økt norskandel
Bedre lagringsevne og redusert svinn betyr at norskandelen for gulrot kan økes. I dag ligger den på rundt 80 prosent.

- Norsk lagergulrot omsettes til juni året etter høsting. Dette gir potensiale for å erstatte over 5000 tonn importert gulrot fra mars til juni med norsk vare, sier Tadesse.

Han forteller videre at friske gulrøtter med god lagringsevne holder seg også bedre frem til forbruker.


– Vi vil finne nye metoder for å redusere råte i forbrukerpakningene, og sikre bedre kvalitet i butikk.


Det ligger mulighet for store gevinster i dette prosjektet. 10 prosent høyere salgbar avling kan bety en verdiøkning på 42 millioner i året.

Fakta om prosjektet:
  • Produsenter, rådgivere og forskere går sammen om prosjektet som har en tidsramme på tre år, fra 2019- 2021.
  • Prosjektet har som mål å redusere tap av gulrot gjennom verdikjeden og fremme en bedre utnyttelse av norske råvarer.
  • Det forventes økt forståelse for hvilke patogener som er direkte knyttet til utvikling av tuppråte i gulrot, samt utvidet forståelse for utløsende årsaksforhold i sammenheng med agronomiske og klimamessige forhold.
  • Prosjektet vil legge grunnlag for videre studier for å identifisere mulige tiltak i felt og på lager som kan bidra til redusert svinn og økt avlingspotensiale i norsk gulrot-produksjon.

Dette er tuppråte:
  • Symptomene ses som en mørkfarging av rotspissen, som kan vokse seg gradvis innover og bli inngangsport for andre råter.
  • Symptomene kan per i dag ikke knyttes til en spesifikk skadegjører, og det er derfor viktig å identifisere hvordan patogener, abiotiske, agronomiske og klimatiske forhold kan påvirke utvikling av problemet.
  • Tuppråte ser ut til å være et særnorsk problem. Problemstillingen finnes verken i Danmark eller England.

Gulrot er vår største frilandskultur med omsetningsverdi i 2015 på kr 444,5 millioner kroner.

Prosjektmål

I dette prosjektet går produsenter, rådgivere og forskere sammen for å identifisere årsaker, etablere gode forebyggende og direkte behandlingsstrategier, samt nye og innovative metoder for å redusere svinn forårsaket av tuppråte og gropflekk. Dette skal bidra til å sikre produksjon av norsk kvalitetsgulrot i fremtiden.

Relevante prosjekter

Relevante nyheter