God og jevn smakskvalitet av Celina-pære

Dette prosjektet jakter etter en bedre og jevnere kvalitet på Celina-pæra, for å kunne øke det norske forbruket.

Oppsummering

Sist oppdatert/publisert
13
/
06
/
24
Prosjekteier
Norsk Landbruksrådgiving (NLR)
Prosjektleder
Anne Kari Heen, Fagkoordinator frukt og bær i NLR
Prosjektperiode
2024-2025

Oppsummering

Sist oppdatert
13
/
06
/
24
Prosjekteier
Norsk Landbruksrådgiving (NLR)
Prosjektleder
Anne Kari Heen, Fagkoordinator frukt og bær i NLR
Prosjektperiode
2024-2025
Bakgrunn for prosjektet

I dag produseres det i underkant av 500 tonn pære i Norge. Det utgjør kun fire prosent av det totale pærevolumet som blir solgt i norske butikker. Det er med andre ord et stort potensial for å øke det norske volumet, både gjennom å erstatte importvolumet i norsk sesong og øke totalforbruket av pære.

Blant de norske pæresortene er det Celina-pæra det produseres mest av. Sorten, som er utviklet på Njøs Frukt- og bærsenter, har oppnådd betydelig suksess internasjonalt. I 2023 ble det produsert 120 000 tonn i EU, av den norske pæresorten. I Norge har vi derimot møtt utfordringer når det kommer til å produsere en jevn og god nok kvalitet. En spesifikk bekymring er det ustabilt lave brix-tallet (sukkernivå), som direkte påvirker smaksopplevelsen.

For å optimalisere kvaliteten og appellere bedre til markedet, er det nødvendig å øke og stabilisere dette i den norske produksjonen.

Prosjektmål
Bidra til økt forbruk av norsk pære, gjennom å optimalisere brix-nivået i Celina-pæra.

For å lykkes med dette skal prosjektet kartlegge eksisterende kunnskap fra andre land som har lykkes med sorten, samt teste og analysere ulike agronomiske tiltak knyttet til bl.a. tynning og gjødsling.

Relevante prosjekter

Relevante nyheter